หลักฐานการสมัครงานหากสมัครด้วยตนเอง
 
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว  หรือ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5. สำเนาใบ ส.ด. 43 หากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 1 ใบ
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือใบประกอบวิชาชีพ
 
          สวัสดิการที่ทางบริษัท ฯ จัดให้สำหรับพนักงาน
 
1. ประกันสังคม เลือกตามโรงพยาบาลที่ต้องการ
2. เบี้ยขยันรายเดือน , เบี้ยเลี้ยง
3. ค่าตำแหน่ง
4. O.T.
5. เงินโบนัสประจำปี
6. ลาพักร้อนประจำปี
7. ชุดฟอร์มพนักงาน
 
 
 
วิธีการสมัครงาน
ติดต่อ : ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 17.00 น.)
เบอร์บริษัท : 02-8118317 , 02-8118322-30
แฟ็กซ์ : 02-8118323 - 26
มือถือ : 089-9197386 , 081-9957541
Website : www.pdcs.co.th   
E-Mail : human@pdcs.co.th    hr_pdcs@hotmail.com