ระยะเวลาในการการจัดส่งและรับประกัน บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด
 
  1. REWIND , REPAIR , OVERHAUL ( AC , DC , GENERATOR AND PUMP
  2. SERVICE ON - SITE ( 24 Hr.)
  3. MAINTENANCE CONTRACT
 
AC MOTOR
  DC MOTOR
  GENERATOR
  TRANSFORMER
  PUMP
  OTHER
 
REMARKS : รับประกันคุณภาพบริการนับจากวันที่ส่งมอบงาน
 
  งาน REWIND รับประกันขดลวด  12  เดือน
  งาน OVERHAUL รับประกันงาน  INSULATION 6 เดือน
   
*** ทั้งนี้เรายินดีตรวจสอบสภาพ และปัญหาของของขดลวด ON - SITE เบื้องต้น (ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ)
 
 
 
99/19 หมู่ 12 SOI RAIKHING (KHONG YAISA) PHUTTHAMONTHON SAI 5 ROAD TAMBOL RAIKHING AMPHUR SAMPRAN NAKHONPATHOM 73210
TEL. (02) 811-8317 , 813-6922 – 30     FAX. (02)  811-8323-26